Fotobúdka

Fotobúdka

  • Moderná a jednoduchá hmota hodiaca sa do každého typu interiéru, čo jej použitie činí univerzálnym.
  • Fotografuje sa s prispôsobeným pozadím visiacim na ráme, vybraným pred akciou.
  • Je vidieť celé poprsie, osoby stojace pred ňou teda nie sú fotografované celé.
  • Jednoduchá obsluha Na obrazovke je vidieť fotografovaná snímka a formát fotografie vyberá organizátor oslavy